• KJØR EXITTUS® OPPLÆRINGSPROGRAMMET

    Få ditt sertifikat for fullføring, og lær hvordan du bekjemper gnagere på så kort tid som syv dager.

KJØR EXITTUS® OPPLÆRINGSPROGRAMMET

Selontra® opplæringsprogram

 


Dette er det komplette Selontra® opplæringsprogrammet for bruk av BASFs nye middel mot gnagere. Her vil du oppdage, hvorfor Selontra® er ditt beste valg for bekjempelse av gnagere, lære om teknologien bak den og den trinnvise Selontra® “speed baiting”-fremgangsmåte. I tillegg dekker opplæringen også viktige aspekter af gnagerbiologi og -atferd, en forklaring på Selontra®s forskjellige virkemåte og dens eksepsjonelle palatabilitet og effektivitet.

All nøkkelinformasjon du trenger å vite om Selontra®s effektivitet og korrekte anvendelse, på mindre enn 30 minutter.

Vennligst fortsett for å få ditt Selontra® opplæringsprogramsertifikat for fullføring, la oss gå i gang!